De opzet van het onderzoek ‘Jongeren’

Het Jongerenonderzoek wordt iedere twee jaar uitgevoerd en gepubliceerd. Tussendoor vinden updates plaats.

‘Jongeren’ is een kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Veel aandacht wordt besteed aan de onderzoekstechnische aspecten van het project. Iedere editie wordt begeleid door een Technische Commissie; sinds 2003 staat deze onder leiding van Prof. Dr. Tom ter Bogt (faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Utrecht).

De nadruk ligt op fundamentele ontwikkelingen in de leefwereld van kinderen en jongeren. De hypes, die de kinder- en jongerenmarkt ‘teisteren’, worden door middel van andere onderzoeksprojecten van Qrius in beeld gebracht.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief (grootschalig) en een kwalitatief (kleinschalig) gedeelte. De kwantitatieve vragenlijst wordt online afgenomen. In 2011 heeft een representatieve steekproef van 4.062 kinderen en jongeren aan het onderzoek meegedaan.  

‘Jongeren’ wordt door verschillende bedrijven en instellingen betaald. De resultaten worden breed verspreid, onder meer via een aantrekkelijke publieksrapportage. Het onderzoek is uitgegroeid tot één van de belangrijkste bronnen van informatie over kinderen en jongeren in Nederland.

Hoe is het onderzoek ontstaan?

Het Jongerenonderzoek is ontstaan uit een fusie van twee andere onderzoeken: het Nationaal Onderzoek Jongerenbladen (NOJ) en het onderzoek ‘Jeugd’.

Het NOJ is opgezet door uitgeverij VNU (tegenwoordig Sanoma). In 1976 is de eerste editie uitgevoerd. Daarmee was VNU er vroeg bij, want de jongerenmarkt is in Nederland pas eind jaren zestig, begin jaren zeventig ontstaan. Het onderzoek ging vooral over het mediagebruik van 6 t/m 19-jarigen. Die lazen toen bladen als Muziek Express, Popfoto en Eppo. Donald Duck, Kijk en Tina verschenen toen ook al.

Het onderzoek ‘Jeugd’ is opgezet door Paul Sikkema bij het onderzoeksbureau Inter/View. In 1986 is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Bij dit onderzoek lag de nadruk op ‘lifestyle’: mode, muziek, activiteiten, normen en waarden, subculturen. Het onderzoek had betrekking op 12 t/m 24-jarigen.

In 1991 zijn beide onderzoeken in elkaar geschoven. Zo ontstond een omvangrijk onderzoek onder 6 t/m 24-jarigen. De naam van het onderzoek werd ‘Jongeren’. In 2005 is voor het eerst de leeftijdsgroep 25 t/m 29 jaar toegevoegd. In 2007 en 2009  is het onderzoek ook uitgevoerd onder de ouders van kinderen van 0 t/m 5 jaar.

Nogal wat vragen zijn gelijk gebleven aan de oorspronkelijke vragen uit 1976 en 1986. Daardoor kunnen we over een lange periode vergelijken en conclusies trekken.

bestel nu boek
Ook bestelbaar
lijn
  • Updates
  • Data en analyses
  • Presentaties
  • Workshops

neem contact met ons op

4 3 1 5 6 2